Help

साकेला एक परिचय

साकेला एक परिचय , साकाला /साकेला /साकेन्वा /साकेवा विभिन्न नाम बाट चिनिने वस्तु हो भुमि देव जसमा राईका जानकार नक्छुंग वा नाक्छुंग (वैधिक तन्त्र मन्त्र मुन्धुम जानकार ) हरुले मुन्धुमी […]

Important Updates on upcoming Events

Please check the new updated dates for upcoming events- Deusi bhailo 2016 and General Meeting.

Thank you

click here